اخبار و اطلاعیه ها
دکتر زلفی گل طی حکمی دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی را به عنوان "سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی" منصوب کرد
1400/07/25
مشارکت تیم آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه در پروژه بین المللی ماهواره دانشجویی کوچک(SSS) اپسکو
1400/07/25
اجرای طرح تکمیل واکسیناسیون کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
1400/07/24
‎رئیس دانشگاه، دکتر یزدان دوست از مرکز داده دانشگاه بازدید کرد
1400/07/20
به ابتکار دانشگاه برای اولین بار در جهان رشته جدیدی با نام مهندسی ”متریونیک (Materionics)“ تدوین گردید
1400/07/12
آیین ورودی نودانشجویان عزیز سال تحصیلی 1401 _1400
1400/07/07
خبرنامه شماره هفتاد و هشت (شهریور ماه 1400) منتشر شد
1400/06/31
آغاز بهار تعلیم و تربیت و سال تحصیلی جدید برجویندگان علم ومعرفت مبارک باد
1400/06/28
خبرنامه های نصیر
خبر نامه شماره 78 روابط عمومی (شهریور ماه 1400)
خبر نامه شماره هفتاد و هفت (خردادماه 1400)
خبر نامه شماره هفتاد و شش (بهمن و اسفند ماه 99)
خبر نامه شماره هفتاد و پنج (دی ماه 1399)
خبر نامه شماره هفتاد و چهارم (آبان ماه 1399)
خبرنامه هفتاد و سه روابط عمومی ( مهرماه 99)
خبرنامه 72روابط عمومی (مرداد ماه 99)
خبرنامه 71روابط عمومی (خرداد ماه 99)
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
 
 
 

 

بارگذاری چیدمان اولیه