رشته کارشناسی ارشد مهندسی متریونیک در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی راه اندازی شد
رشته کارشناسی ارشد مهندسی متریونیک برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی راه اندازی شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ گرایش کارشناسی ارشد مهندسی متریونیک (مواد الکترونی) برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ارائه شده است که دروس و پژوهش به طور مشترک توسط دانشکده های مهندسی برق و مواد ارائه خواهد شد
کد رشته مهندسی برق 1251 (محل تحصیل 19351 و 19414)
کد رشته مهندسی مواد 1272 (محل تحصیل 22527 و 22566)
 
تاریخ:
1401/04/01
تعداد بازدید:
677
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.