کتاب پژوهشی «فهرست کتاب نگاری های غزّه» تألیف شد.
کتاب «فهرست کتاب نگاری های غزّه» به مناسبت روز 29 دی «روز غزّه: نماد مقاومت فلسطین» و با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی به 14 زبان بین المللی فهرست نگاری شد
کتاب «فهرست کتاب نگاری های غزّه»به مناسبت روز 29 دی «روز غزّه: نماد مقاومت فلسطین» و با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی به 14 زبان بین المللی فهرست نگاری شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، امیررضا شاهانی رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی در این باره گفت: قانون مجلس شورای اسلامی در 28 آبان 1388ش. روز 29 دی را به عنوان «روز غزّه: نماد مقاومت فلسطین» اعلام کرده است. این قانون در 3 مادّه به تاریخ 26 آبان1388ش. به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 4 آذر 1388ش. به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در مادّۀ یک این قانون به روشنی آمده است که این روز، همه ساله در تقویم رسمی ج.ا.ایران ثبت و یادآوری می شود. در مواد دیگر اهتمام وزارت امور خارجه و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز اتحادیّۀ بین المجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای بین المللی شدن این موضوع و تاریخ آمده است.
رئیس دانشگاه ادامه داد: امسال با عنایت به طوفان الاقصی و شدّت وقایع سنگین نسل کشی مسلمانان غزّه توسّط اسرائیل، اهمیّت این روز بیش از پیش خودش را نشان می دهد. اقتدار و مظلومیّت غزّه، بیداری وجدان جهانی انسان ها را سبب شده است.
شاهانی با اشاره به اصالت تاریخی و پیشینۀ اسلامی غزه گفت: اصالت تاریخی و اعتبار باستانی شهر غزّه در طول تاریخ از یک سو و اهمیّت تاریخی و پیشینۀ اسلامی آن از سویی دیگر، باعث شده است تا نگاه های گوناگون و ژرفی به این شهر مهم در حوزه های مطالعاتی انجام شود. در این مورد بررسی های تاریخی، جغرافیایی، رجالی، جامعه شناختی، فرهنگی و ... به انجام رسیده که انتشار یافته است.
وی در مورد این کتاب بیان کرد: نگاهی نو با ارزش افزودۀ علمی و فرهنگی در حوزۀ «کتاب شناسی غزّه» از 24 مهر 1402ش. در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی و در جریان مجاهدت های اخیر یکصد روزۀ غزّه، آغاز شده و به انجام رسیده است. این اثر پژوهشی به اهتمام پژوهشگر فرهیخته جناب آقای سیّد حجّت الحق حسینی به سامان رسیده است.»
رئیس دانشگاه در ادامه گفت: کتاب پژوهشی «فهرست کتاب نگاری های غزّه» به 14 زبان بین المللی و 4672 مدخل کتاب شناختی، دستاورد اهتمام به تکریم تاریخ و فرهنگ غزّه در درازنای زمان است.
پیشتر از این تاریخ و انجام این اثر، کتاب هایی با عنوان «کتاب شناسی فلسطین» و «دانشنامۀ جامع فلسطین» انتشار یافته بود که مرکز توجّه آنها، سرزمین فلسطین بوده و هست. پرداختن به غزّه از دید کتاب شناسی و فرهنگ پژوهی، هیچگاه محلّ توجّه نبوده است.
رئیس دانشگاه ضمن تکریم از پژوهندۀ محترم این اثر فاخر بیان داشت: اهتمام پژوهشگر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی به این موضوع، با اعتناء به پیشینۀ پژوهشی او در عرصۀ کتاب شناسی و فهرست نگاری و فرهنگ پژوهی، ابراز غیرت دینی و اظهار حمیّت انسانی در پاسداشت اقتدار و مظلومیّت غزّه است. نشان دادن هویّت چند هزارساله و ماهیّت تمدّنی شگرف تاریخ و فرهنگ غزّه، بازنمایی اصالت فرهنگ و صلابت پایداری است.
شاهانی ضمن ابراز خرسندی از اینکه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی در اتمام پژوهش کتاب شناسی غزّه به این توفیق بزرگ دست یافته است؛
گفت: کتاب شناسی، فانوس دریایی اقیانوس پژوهش و حقیقت یابی است. اهمیّت بنیادین و ضرورت کاربردی چنین آثاری نزد پژوهشگران به عنوان رکن وجودی پژوهش، سخت قابل تعظیم و تکریم است. کتاب شناسی، زمینه ساز فرهنگ پژوهی است.
وی ساختار کتاب «فهرست نگاری های غزّه» را چنین توصیف کرد: در بخش نخست پژوهش و نگارش دو مقالۀ دائره المعارفی نوپدید آمده است. این دو مقاله، یکی دربارۀ «تاریخ جامع غزّه» و دیگری در مورد «حضرت هاشم(علیه السّلام) گنج پنهان غزّه» است. در بخش دوم نیز فهرست کتاب نگاری های غزّه به ترتیب زبان های مورد پژوهش، فهرست نویسی شده است.
ایشان، در مورد پژوهش و نگارش مقالۀ «تاریخ جامع غزّه» نیز گفت:این مقالۀ پژوهشی بر پایۀ 8 جلد کتاب مرجع به زبان عربی در موضوع تاریخ غزّه در بیش از 3500 صفحه از دورۀ باستان تاکنون به انجام رسیده است. دانستن تاریخ جامع غزّه، حکایت از شناخت زیرساخت های فرهنگی و تمدّنی آن دارد. اهمیّت راهبردی شهر غزّه، هنگامی چهره عیان می کند که آدمی بینا به این ظرایف آمایشی و دانا به طرایف پیمایشی باشد. این مقالۀ بلند پژوهشی، شرط لازم برای ورود به بحث فرهنگ پژوهی غزّه است.
هم چنین شاهانی ضمن اشاره به پژوهش و نگارش مقالۀ دائره المعارفی «حضرت هاشم (علیه السّلام) گنج پنهان غزّه» بیان داشت: بر پایۀ گزارش های تاریخی مورّخان و استناد های رجالی تذکره نویسان، حضرت هاشم(ع) نیای اعلای حضرت پیامبر(ص) در شهر غزّه درگذشته و در ناحیۀ شمالی و قدیمی این شهر خاکسپاری شده اند. عنوان «غزّۀ هاشمی» در متون معتبر تاریخی و رجالی نشان دهندۀ همین واقعیّت و اهمیّت است. تاکنون هیچ مقالۀ جامع و کاملی در حوزۀ تبارشناسی و تاریخ پیش از اسلام مکّه و حضرت هاشم(ع) به زبان فارسی، پژوهش و نگارش نشده است. پژوهشگر کتاب «فهرست کتاب نگاری های غزّه» این مقالۀ پژوهشی را بر پایۀ 50 منبع مطالعاتی اصیل به زبان عربی پژوهش و نگارش کرده است.
شاهانی در پایان سخنان خود به اتمام فرآیند تدوین این پژوهش اشاره کرد و گفت: این پژوهش به اتمام رسیده است و مراحل تولید فنّی آن از جهت ویراستاری فنّی و امور صفحه آرایی و نمایه سازی در حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه آغاز شده است.
در ادامه مهدی احسانیان معاون پژوهشی دانشگاه، ضمن گرامیداشت روز غزّه: نماد مقاومت فلسطین، در مورد اطّلاعات محتوایی و پژوهشی این کتاب اظهار داشت: کتاب «فهرست کتاب نگاری های غزّه»اثری کتاب شناسانه در حوزۀ فرهنگ پژوهی غزّه است که پژوهشگر آن، جناب آقای سیّد حجّت الحق حسینی با توکّل به ذات اقدس الهی و توسّل به ذوات مقدّسۀ ائمۀ اطهار(علیهم صلوات الله اجمعین) پژوهش کتابخانه ای خود را به 14 زبان اثرگذار بین المللی و 4672 مدخل کتاب شناختی در موضوع پژوهش و حوزه های فهرست نویسی سامان داده است.
احسانیان با اشاره به حوزه های پژوهش فهرست نویسی این کتاب گفت: حوزه های پژوهش فهرست نویسی این کتاب؛ اسناد ملّی و بین المللی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری، کتاب، گزارش و مقاله است و به گزارش آماری مدخل های فهرست شده به زبان های نوشتاری به گزارش زیر (به ترتیب الفبای فارسی) اشاره داشت:
1. زبان آلمانی:پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری: 13 عنوان؛ کتاب: 40جلد؛ مقاله: 13عنوان؛ بخشی از یک کتاب: 1 عنوان و جمع کلّ آثار به زبان آلمانی: 69 عنوان.
2. زبان اسپانیایی:پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری: 2 عنوان؛ کتاب: 16 جلد؛ مقاله: 42 عنوان؛ بخشی از یک کتاب: 4 عنوان؛ اسناد: 3 عنوان و جمع کلّ آثار زبان اسپانیایی: 67 عنوان.
3. زبان اندونزیایی:کتاب: 24 جلد؛ مقاله: 4 عنوان و جمع کلّ آثار زبان اندونزیایی: 28 عنوان.
4. زبان انگلیسی:پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری: 77 عنوان؛ کتاب: 315 جلد؛ مقاله: 279 عنوان؛ گزارش: 1 عنوان و جمع کلّ آثار زبان انگلیسی: 672 عنوان.
5. زبان ایتالیایی:کتاب: 17 جلد و جمع کلّ آثار زبان ایتالیایی: 17عنوان.
6. زبان پرتغالی:کتاب: 7 جلد؛ مقاله: 10 عنوان و جمع کلّ زبان پرتغالی: 17 عنوان.
7. زبان ترکی:پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری: 46 عنوان؛ کتاب: 26 جلد؛ مقاله: 114 عنوان و جمع کلّ آثار زبان ترکی: 186عنوان.
8. زبان چینی:مقاله: 24 عنوان و جمع کلّ آثار زبان چینی: 24 عنوان.
9. زبان ژاپنی:کتاب: 7 جلد؛ مقاله: 36 عنوان و جمع کلّ زبان ژاپنی: 43عنوان.
10. زبان سوئدی: پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری: 3 عنوان؛ کتاب: 35 جلد و مقاله: 8 عنوان و جمع کلّ آثار زبان سوئدی: 46 عنوان.
11. زبان فارسی:پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری: 31 عنوان؛ کتاب:
70 جلد؛ مقاله: 154 عنوان و جمع کلّ زبان فارسی: 260 عنوان.
12. زبان فرانسه: پایان نامه: 16 عنوان؛ کتاب: 109 جلد؛ مقاله: 90 عنوان و جمع کلّ آثار زبان فرانسوی: 215 عنوان.
13. زبان عبری: پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری: 7 عنوان؛ کتاب: 114 جلد؛ مقاله: 17 عنوان و جمع کلّ آثار زبان عبری: 136عنوان.
14. زبان عربی: پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری: 997 عنوان؛ کتاب: 582 عنوان؛ گزارش: 1 عنوان؛ مقاله: 1313 عنوان و جمع کلّ زبان عربی: 2892 عنوان احسانیان، معاون پژوهشی دانشگاه، در ادامه به گزارش آماری کلّ بر حسب عنوان حوزه های پژوهش فهرست نویسی در این پژوهش پرداخت: اسناد: 4 عنوان؛ پایان نامۀ کارشناسی ارشد/ رسالۀ دکتری: 1147 عنوان؛ کتاب :1102 جلد؛ گزارش: 17 عنوان؛ مقاله: 2046 عنوان و جمع کل تمام مدخل ها : 4672 عنوان شده است.
در پایان این گفتگوی خبری، معاون پژوهشی دانشگاه ضمن تشکر از حامیان این اثر فاخر ابراز کرد: در راستای پدیدآوری این کتاب پژوهشی فهرست نگاری؛ افزون بر همّت والای شخص پژوهشگر، 9 نفر از استادان، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه های 5 کشور ایران؛ افغانستان؛ بنگلادش؛ عراق و فرانسه به طور مستقیم همکاری پیوسته داشته اند. هم چنین 9 نفر از استادان بنیاد دائره المعارف اسلامی(دانشنامۀ جهان اسلام)؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدّین طوسی؛ دانشگاه تهران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ جامعه المصطفی العالمیّه(ص)؛ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ج. ا. ایران؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مؤسّسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری بر فرآیند داوری و اعتبار سنجی پژوهش، نظارت علمی داشته اند.
پایان خبر 
تاریخ:
1402/10/30
تعداد بازدید:
1145
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
كد امنيت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.