انتخاب رساله برتر دکتری انجمن آکوستیک و ارتعاشات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ارساله دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی توسط انجمن آگوستیک و ارتعاشات به عنوان رساله برتر شناخته شد
رساله دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان رساله برتر انجمن آکوستیک و ارتعاشات شناخته شد
از طرف کمیته بررسی پایان‌نامه‌های انجمن آکوستیک و ارتعاشات، رساله شهین محمدرضازاده، از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به‌عنوان پایان‌نامه برتر مقطع دکتری انتخاب‌ شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: رساله «ارتعاشات خطی و غیرخطی پوسته مخروطی ناقص چرخان کامپوزیتی با لایه مگنتواستریکتیو» شهین محمدزاده با راهنمایی دکتر علی اصغر جعفری، از طرف کمیته بررسی پایان‌نامه‌های انجمن آکوستیک و ارتعاشات، به‌عنوان پایان‌نامه برتر مقطع دکتری شناخته شد.
به گفته دکترجعفری: پدیده ارتعاشات معمولا مطلوب سازه های مکانیکی از جمله پوسته های مخروطی نمی باشد. کنترل فعال ارتعاشات با استفاده از مواد هوشمند یکی از روشهای میرا نمودن ارتعاشات میباشد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از ماده هوشمند مگنتواستریکتیو، ارتعاشات پوسته های مخروطی غیرچرخان و چرخان با استفاده از روش فید بک سرعت کنترل شده است. در ابتدا با استفاده از اصل همیلتون و بر اساس تئوریهای کلاسیک و تغییرشکل برشی مرتبه اول معادلات دیفرانسیل جزئی سیستم بدست آمده اند. سپس معادلات دیفرانسیل معمولی با استفاده از روش ریتز یا روش گالرکین اصلاح شده استخراج شده اند. برای یافتن نتایج ارتعاشات آزاد خطی، معادلات حالت سیستم بدست آمده اند. برای استخراج نتایج ارتعاشات اجباری خطی از معادلات حالت سیستم و آنالیز مودال استفاده شده است. نتایج ارتعاشات آزاد غیرخطی با روش مقیاس های چندگانه و آنالیز مودال بدست آمده اند. برای اعتبارسنجی نتایج این تحقیق از نتایج پیشینه، نرم افزار المان محدود، روش رانج کوتای مرتبه چهارم وهمچنین مقایسه نتایج تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول با تئوری کلاسیک استفاده شده است. با استفاده از روش غیرمستقیم لیاپانف پایداری ارتعاشات آزاد غیرخطی بررسی شده است. اثر پارامترهای مختلف بر ضرایب میرایی، فرکانسها و جابجایی در راستای ضخامت بررسی شده است.
تاریخ:
1399/12/19
تعداد بازدید:
763
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
 
 
 

 

بارگذاری چیدمان اولیه