خبر نامه شماره 74 روابط عمومی منتشر شد
خبرنامه شماره هفتاد و چهارم (آبان ماه 1399) منتشر شد.
دانلود خبرنامه
تاریخ:
1399/08/29
تعداد بازدید:
298
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.