رتبه بندی لایدن 2020 برمبنای فعالیت های 2015 تا 2018 اعلام شد
نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2020 میلادی خود را منتشر کرد

نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2020 میلادی خود را منتشر کرد. در رتبه‌بندی سال جاری این نظام، تعداد 36 دانشگاه از ایران در جمع 1176دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، این در حالی است که در سال 2019 این تعداد برابر با 26 دانشگاه بوده است.

 به گزارش روابط عمومی، به نقل از دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دانشگاه های دنیا در 20 شاخص در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در لایدن مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. در این رتبه بندی بر اساس شاخص تعداد مقالات برتر ( 1701 مقاله) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه 11 دانشگاه های دولتی غیرپزشکی کشور قرار گرفته است.

بر اساس شاخص مرجعیت علمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس نسبت مقالات 1% برتر (9 مقاله) به کل مقالات در رتبه 11، نسبت مقالات 5% برتر (49 مقاله) به کل مقالات در رتبه 16، نسبت مقالات 10% برتر (106 مقاله) به کل مقالات در رتبه 19، نسبت مقالات 50% برتر (782 مقاله) به کل مقالات در رتبه 9 دانشگاه های دولتی غیرپزشکی قرار گرفته است.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شاخص تعداد همکاری علمی با 1461 مقاله با همکاران خارج از دانشگاه در رتبه 12 قرار گرفته است که بر اساس آن دانشگاه در 57.7% مقالات در رتبه 23، در شاخص همکاری علمی بین المللی با تعداد 529 (20.9%) در رتبه 18، در شاخص همکاری با صنعت با تعداد 18 مقاله (0.07%) در رتبه 19، در شاخص همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر با تعداد 565 (22.3%) در رتبه 5، در شاخص همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000 کیلومتر با تعداد 305 (12%) در رتبه 8 قرار گرفته است.

این نظام رتبه بندی شامل دو شاخص جدید <تعداد مقالات دسترسی باز open access> و شاخص <جنسیت> اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها نموده است بر اساس تعداد مقالات دسترسی باز، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تعداد 136 مقاله در رتبه 14 و همچنین در نسبت تعداد مقالات دسترسی باز به کل مقالات (5.4%) در رتبه 20 دانشگاه های غیرپزشکی قرار گرفته است.

همچنین بر اساس نسبت مقالات تألیف شده توسط پژوهشگران زن (اساتید و دانشجویان) این دانشگاه با تعداد 682 مقاله در رتبه 20 و همچنین در نسبت تعداد مقالات تألیف شده توسط پژوهشگران زن (اساتید و دانشجویان) به کل مقالات (14.9%) در رتبه 22 قرار گرفته است.

تاریخ:
1399/04/28
تعداد بازدید:
577
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.