نهمين دوره تجليل از فرزندان ممتاز كاركنان دانشگاه برگزار مي گردد.
نهمين دوره تجليل از فرزندان ممتاز كاركنان دانشگاه برگزار مي گردد.

با موافقت هيات رييسه دانشگاه تقدير از فرزندان همكاران دانشگاه مطابق آئين نامه برگزار خواهد شد

نهمين دوره مراسم فرزانگان "تقدير از فرزندان ممتاز كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه" برگزار ميگردد.
به گزارش روابط عمومي: ثبت نام به صورت غيرحضوري خواهد بود و همكاران مي توانند از تاريخ98/8/8 با مراجعه به وبسايت دانشگاه ثبت نام نموده و پرينت ثبت نام را دريافت نمايند.
لازم به ذكر است، پرينت صفحه ثبت نامي و مدارك لازم (طبق آئين نامه) مي بايست تحويل مسول دفتر رياست دانشكده گردد و اصل كارنامه با پرينت فرم ثبت نام توسط مسئول دفتر رييس دانشكده كنترل خواهد شد.
 باتوجه به ثبت نام پذيرفته شدگان دانشگاه، از قبول شدگان در دانشگاه هاي طراز اول كه در ايين نامه مشخص شده اند، مي بايست نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
 گفتني است: امسال نيز مانند سال هاي گذشته پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري كه درسال تحصيلي 99_98 پذيرفته شده اند، مي توانند ثبت نام نمايند.

    آيين نامه تقدير از فرزانگان

    فرزندان همكاران دانشگاه كه در سال تحصيلي 98_97 موفق به كسب نمرات برتر گرديده اند، تقدير خواهند شد.

الف : اهداف روابط عمومي دانشگاه از تقدير از فرزانگان:

1 – ترويج فرهنگ احترام به روحيه كسب دانش و علم آموزي

2 – تشويق دانش آموزان ممتاز به حفظ روحيه نخبگي و فرزانگي

3 – ترغيب ديگر فرزندان خانواده و يا دانش آموزان غير ممتاز جهت تقويت روحيه مطالعه و كسب علم

4 – تقويت نام و جايگاه دانشگاه در اذهان خانواده ها

5 – تحكيم روابط دوستانه و صميمي ميان همكاران و خانواده هاي ايشان به عنوان اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه

 ب :  ملاك هاي انتخاب دانش آموزان ممتاز:

مطابق با معيارهايي زير براي انتخاب دانش آموزان ممتاز كسب معدل هاي زير در سطوح مختلف آموزشي به عنوان ملاك و معيار ممتاز بودن مد نظر است:

1 – كلاس اول ، دوم و سوم ابتدايي                                                    معدل كل سالانه 20 يا                   (خوب،خيلي خوب، عالي)

2 – كلاس چهارم و پنجم و ششم ابتدايي                                         معدل كل سالانه 20 يا (خوب،خيلي خوب، عالي)

3 – مقطع هفتم و هشتم                                                          معدل كل سالانه18/5-20

4 – مقطع نهم و دهم                                                                 معدل كل سالانه 18 - 20

5 – مقطع يازدهم و دوازدهم                                                   معدل كل سالانه 17/5-20

6- پذيرفته شدگان در دانشگاههاي شاخص كشور

       

 ج: زمان ثبت نام:

1) 8 لغايت 30 آبان ماه 98

2) براي سهولت كار و جلوگيري از اتلاف وقت همكاران ، جهت ثبت نام به وبسايت روابط عمومي مراجعه نماييد.

3) اسكن كارنامه همراه با عكس 4*3 جديد از طريق وبسايت ارسال و پرينت ثبت نام را دريافت نموده و به دفتر رياست دانشكده تحويل دهيد و رسيد دريافت نماييد، همكاران ساختمان مركزي پرينت خود را به اداره روابط عمومي تحويل نمايند.

4) پذيرفته شدگان در دانشگاه نيز مدارك خود را ارايه نمايند.

5) مسول دفتر رياست دانشكده  پرينت ثبت نامي را با اصل كارنامه كنترل خواهند كرد.

تبصره :

1 - معدل سال تحصيلي 98_97 لحاظ خواهد شد.

2 -  فقط دانش آموزان مقطع دوازدهم كه در دانشگاهها ي شاخص دولتي (مقطع كارشناسي) پذيرفته شده اند، وروديهاي سال 99_98 لحاظ خواهند شد.

3- پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد ( دانشگاه هاي دولتي) (سال تحصيلي 99_98)

4- پذيرفته شدگان مقطع دكتري ( دانشگاه هاي دولتي و آزاد ) ( سال تحصيلي99_98)

تذكر: دانشگاههاي مورد قبول(مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد) : تمامي دانشگاههاي دولتي و رشته پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه آزاد(بجز دانشگاه پيام نور، علمي كاربردي، فني حرفه اي، غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد)

>>> فرم ثبت نام
 

 

تاریخ:
1398/08/08
تعداد بازدید:
1316
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.