دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 173    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام خانوادگی عنوان و مسئولیت تلفن مستقیم تلفن داخلی پست الکترونیک کد مکاتبات سازمانی-سیدا
دكتر صاحبي رئيس دفتر فني 84064246

نام خانوادگی عنوان و مسئولیت تلفن مستقیم تلفن داخلی پست الکترونیک کد مکاتبات سازمانی-سیدا
دكتر زاهدي استاد راهنماي گروه نرم افزار و IT، كارشناسي 84064272

نام خانوادگی عنوان و مسئولیت تلفن مستقیم تلفن داخلی پست الکترونیک کد مکاتبات سازمانی-سیدا
دكتر خوش الحان مدير مركز آموزش هاي الكترونيكي 88795911 84064271

نام خانوادگی عنوان و مسئولیت تلفن مستقیم تلفن داخلی پست الکترونیک کد مکاتبات سازمانی-سیدا
دكتر حاجي حسينلو رئيس اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر 88881131

نام خانوادگی عنوان و مسئولیت تلفن مستقیم تلفن داخلی پست الکترونیک کد مکاتبات سازمانی-سیدا
خانم يوسفي كارشناس دفتر نظارت و ارزيابي 84064541

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی