دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
خبر
همكاري ايرتويا و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
ايرتويا و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تفاهم نامه اي آموزشي-پژوهشي با يكديگر منعقد كردند.
ايرتويا و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تفاهم نامه اي آموزشي-پژوهشي با يكديگر منعقد كردند.
             به گزارش روابط عمومي، در دنياي امروز يكي از مهم ترين مباحث و اصلي ترين ركن صنعت كشورها مفهوم "توسعه" است.
توسعه همواره در گرو به كار گيري علم و دانش و برنامه ريزي و هدف گذاري واقع بينانه و آينده نگر محقق شده و در پي آن افزايش رفاه زندگي در جامعه نيز ميسر مي شود و كشورهاي پيشرفته همواره قدرت خود را مديون اجراي برنامه هاي راهبردي در ارتباط با تحقق توسعه صنعت خود مي باشند.
در اين راستا ارتباط متقابل و موثر مابين دانشگاه به عنوان پايگاه علمي و شركت ها و سازمان ها به عنوان بازوي اجرايي دانش با هدف تامين رفاه جامعه، بيش از پيش در جوامع امروز ضروري مي باشد و تجربه كشورهاي توسعه يافته و صنعتي به ما نشان مي‌دهد كه بدون وجود اين همكاري، رشد و توسعه اقتصادي كشورها بسيار دشوار و تقريبا غير ممكن است.
ايرتويا نيز به عنوان شركتي پيشرو در بهره گيري از توانايي هاي نهادهاي علمي كشور، در راستاي برنامه راهبردي خود و به منظور افزايش سطح همكاري هاي مابين صنعت و دانشگاه، با اهدافي چون گسترش، تجهيز و تقويت مراكز علمي و تخصصي مورد نياز طرفين، ارتقاء سطح كيفي آموزش هاي تخصصي، ارتقاء سطح دانش آكادميك و مهارت هاي نيروي انساني، انجام پروژه هاي تحقيقاتي-كاربردي مورد نظر شركت و دانشگاه، انجام فعاليت هاي پژوهشي در زمينه هاي نوين صنعت خودرو و ارائه تكنيك هاي نوين و بهينه خدمات پس از فروش، به تازگي تفاهم نامه اي آموزشي-پژوهشي با دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي منعقد كرده است.
از مفاد مهم مورد نظر طرفين در اين تفاهم نامه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

* ارائه و انجام فعاليت هاي پژوهشي-تحقيقاتي مشترك در راستاي اهداف استراتژيك شركت در زمينه هاي فني-مهندسي، خدمات و ساير حوزه هاي علمي جهت تقويت، بهبود و بقاي شركت

* همكاري مشترك در تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي مشترك در زمينه خودروهاي برقي و هيبريدي

* طراحي و ساخت تجهيزات كمك آموزشي متناسب با نياز شركت

* برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها و همايش ها و نشست هاي علمي-تخصصي

* تعريف و حمايت پروژه هاي دانشجويي موردنياز شركت

* پذيرش دانشجويان در دوره هاي كارآموزي

* ايجاد، تجهيز و برگزاري كارگاه هاي آموزشي مشترك در زمينه صنعت خودرو و ارائه آموزش هاي تخصصي مورد نياز.

187 تعداد بازدید کننده
1395/10/22 تاریخ ثبت خبر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی