دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
خبر
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي: بودجه پژوهش دچار پراكندگي است/ منابع بايد هدفمند خرج شوند
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ضمن اشاره به پراكنده بودن بودجه پژوهش در كشور، بر لزوم طراحي هدفمند پروژه‌هاي پژوهشي تاكيد كرد.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ضمن اشاره به پراكنده بودن بودجه پژوهش در كشور، بر لزوم طراحي هدفمند پروژه‌هاي پژوهشي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، مهدي احسانيان، با بيان اينكه روي كاغذ بودجه پژوهشي داريم، اظهار كرد: يكي از مشكلات پژوهش در كشور مساله پراكندگي است. درواقع بودجه پژوهشي در مسيرهاي متفاوتي هزينه مي‌شود كه البته دانشگاه‌ها نهايت تلاش خود را براي تامين بودجه مي‌كنند.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به اينكه كمبود بودجه عامل كم توجهي به حوزه پژوهشي است، افزود: آنچه كه در موضوع بودجه‌هاي پژوهشي الزامي به نظر مي رسد جهت دادن به هزينه‌ها است درواقع بودجه بايد به صورت هدفمند خرج شود.
وي با بيان اينكه عدم تحقق هزينه‌هاي مالي بخش پژوهش را با مشكل مواجه كرده است،‌ ادامه داد: دانشجويان تحصيلات تكميلي جدا از جامعه نيستند از اين رو لازم است براي حمايت از اين قشر دانشگاه‌ها تامين مالي شوند از طرفي پروژه‌هاي اين بخش بايد هدفمند و بر اساس نيازها طراحي شود.
احسانيان ضمن تاكيد بر اينكه پروژه‌هاي بخش پژوهش بايد اولويت‌دار باشند كه البته اين مساله مستلزم هدفمند كردن اين پروژه‌ها است، گفت: پرداختن به اين مسائل بايد به صورت هماهنگ و توامان انجام شود،‌اين مسئله كمك مي‌كند در صورت تامين هزينه‌ها،‌ نتيجه قابل قبولي از فعاليت‌هاي مربوطه استخراج شود.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي همچنين ضمن اشاره به رفع ابهام‌هاي مربوط به سياستگذاري در بخش پژوهش، انتشار مقالات پراستناد و پرمحتوا را ناشي از تعيين سياست‌هاي مشخص در اين حوزه عنوان كرد.

84 تعداد بازدید کننده
1395/10/22 تاریخ ثبت خبر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی