دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
خبر
ساختار پژوهش در دانشگاها بايد مورد توجه قرار گيرد
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي گفت: ساختار كلي پژوهشي در سطح آموزش عالي بايد مورد توجه قرار گيرد.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: ساختار كلي پژوهشي در سطح آموزش عالي بايد مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهدي احسانيان معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اگر ساختار كلي پژوهشي در سطح آموزش عالي مورد توجه قرار گيرد، يكي از مزاياي مهم كشور ما حضور پژوهشگران فعال، پيگير و توانمند است.
وي ادامه داد: پژوهشگراني كه علاوه بر روحيه پژوهشي، سطح علمي و تئوريك بسيار قابل قبولي دارند، در مقايسه با نيروي انساني ساير كشورها يك پارامتر برجسته محسوب مي شوند.  
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي افزود: با وجود نيروي انساني ارزشمند در حوزه پژوهش، يكي از مشكلات اساسي و  قابل ذكر اين بخش را مي توان نبود يك برنامه مشخص راهبردي براي نظم دهي به فعاليت هاي پژوهشي دانست.
احسانيان بيان كرد: برنامه اي كه بتواند از حركت هاي غيرهمگرا در عرصه پژوهش بكاهد، با تجميع توانمندي ها كمبودهاي اساسي اين بخش را پوشش مي‌دهد.
وي اضافه كرد: البته اگرچه اسناد بالا دستي در اين حوزه تدوين شده است، اما فاصله اسناد بالا دستي تا بدنه اجرايي حلقه مفقوده اي بوده كه هنوز براي آن فكري نشده است. لذا با وجود تدوين راهبردهايي نظير برنامه جامع علمي كشور و سندهاي توسعه، هنوز ترجمه اين اسناد در قالب مفاهيم كاربردي براي مجريان حوزه پژوهش روشن نيست.
از طرف ديگر از آنجا كه حركت در مرز دانش بين المللي بخش مهمي از تحقيق و پژوهش است، در اين مسير نيز انتخاب حوزه هايي كه بتواند پركاربرد باشد و با توانمندي هاي موجود تطابق داشته باشند، مشخص نيست.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي افزود: ساختار كلي پژوهش در كشور يك نظم غايي و هدف دار را نشان نمي دهد. از طرفي جاي خالي كرسي‌هاي آينده پژوهشي كماكان احساس مي‌شود.
وي عنوان كرد:در صورت عملياتي و اجرايي شدن اين طرح زنجيره هايي از خطوط پژوهشي هدفمندمي شوند كه در مجموع نقشه اي كامل از فعاليت هاي پژوهشي در كشور را نشان مي دهد.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد:آينده موضوعات پژوهشي به معني دستيابي به حلقه هاي پركاربردي است كه بر اساس آميختگي ايده هاي محققين، تجربيات دست يافته در ديگران  و توانمندي هاي نيروي پژوهشگر مي تواند پتانسيل هاي جاري در پژوهش را از فعاليت هاي پراكنده  نجات  و روحيه همكاري و مشاركت را در فعاليت هايي از اين دست افزايش دهد.
احسانيان يادآورشد: در كنار مسيرهاي تخصصي پژوهشي به طور موازي ايجاد كرسي هاي آينده پژوهشي نيز از اهميت  بالايي برخوردار است.

122 تعداد بازدید کننده
1395/10/22 تاریخ ثبت خبر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی