دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
خبر
آشنايي با واحد آموزش هاي آزاد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
آشنايي با واحد آموزش هاي آزاد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

تغييرات روز افزون و پيشرفتهاي چشمگير در پهنه  دانش ، مهارت و تكنولوژي ضرورت بهره گيري از ابزار آموزش را دو چندان كرده است به طوري كه آموزش مداوم ، جزئي جدايي ناپذير از زندگي جوامع توسعه يافته به حساب مي آيد و از آنجايي كه تحصيلات آكادميك و دانشگاهي نه تنها يگانه مسير آموزش نمي باشد بلكه اساسا براي همه افراد جامعه نيز مقدور نيست،  بهره گيري از آموزش هاي كوتاه مدت با هدف ارتقاي مهارتهاي فني ، انساني و ادراكي مديران، كاركنان و ساير افراد جامعه و هماهنگ كردن اطلاعات آنان با پيشرفتهاي دانش بشري در حوزه هاي مرتبط با آنان بهترين گزينه جهت سوق دادن جامعه  به سمت پيشرفت هاي روزافزون علمي ومهارتي خواهد بود. ضمن اينكه توسعه دانش و توانمندي براي كاركنان دستگاههاي دولتي زمينه ساز ايجاد يك سيستم اداري متحول ، پويا ، مشاركت جو و مسئوليت پذير خواهد بود.

الف- تعريف آموزشهاي آزاد:

آموزش هاي عالي آزاد، آموزشي بالاتر از سطح متوسطه است كه در قالب آموزش هاي تخصصي، كاربردي و مهارتي كوتاه مدت و ميان مدت اجرا مي شود، اما منجر به دريافت درجه و رتبه علمي نمي شود.

رسالت آموزش‌هاي آزاد، برنامه ريزي درسي و اجراي دوره هايي است كه مورد نياز بخش هاي گوناگون جامعه نظير سازمان ها، نهادها و صنايع اعم از دولتي و خصوصي و همچنين آموزش هاي مورد نياز كليه شهروندان و آحاد جامعه است. به عبارت ديگر  عرصه آموزش هاي آزاد، تنها عرصه اي از كسب آموزش هاي عالي در كشور است كه نه تنها به دور از موانعي نظير كنكور دسترسي همگان را به كسب علوم و دانش دانشگاهي سهل و آسان مي نمايد بلكه بدون تقيد به سرفصل هاي مصوب دروس دانشگاهي، مي تواند سرفصلهايي متناسب با نياز مخاطبان را به عنوان آموزش دانشگاهي براي آنان تنظيم و ارائه نمايد.

بخش آموزش هاي كوتاه مدت دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي نيز با هدف اصلي خدمت به مردم فعاليت خود را از شهريور سال95  باهدف ايجاد دوره هاي آموزشي كه تكميل كننده دوره هاي آموزشي كلاسيك مي باشد و به عنوان يكي از زير مجموعه هاي معاونت آموزشي دانشگاه، باتوجه به دارا بودن توان علمي بالا و امكانات مناسب، همگام با توسعه و كاربرد فنآوري ارتباطات و اطلاعات با بهره گيري از اعضاي هيات علمي دانشگاه و كارشناسان مجرب و همچنين فراهم نمودن محيطي مناسب به همراه كليه تجهيزات آموزشي اقدام به برطرف نمودن نيازها و به روزكردن موسسات، سازمان ها و وزارتخانه ها رسما آغاز نمود كه مشروح فعاليت هاي اين واحد را مي توان در موارد ذيل خلاصه نمود

1.       افزايش ميزان مهارت و اشتغال زائي و به روز شدن اطلاعات مشاغل كارشناسي در بخش هاي دولتي و خصوصي كه نتيجه آن ارتقاء توان كارشناسي و افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان ها و بهبود كمّي و كيفي خدمات و توليد مي باشد.

2.       ارتقاءكيفيت و به روز كردن مهارت هاي دانش آموختگان از طريق بكارگيري شيوه هاي نوين آموزشي؛

3.       ايجاد زمينه براي افزايش دسترسي به آموزش عالي وارائه آموزش هاي مداوم براي دانش پذيران دانشگاهها وموسسات آموزش عالي؛

4.       برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت عمومي و تخصصي با اعطاء گواهينامه؛

5.        مشاوره نياز سنجي، برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي كاربردي و سمينار ها و كارگاه هاي آموزشي.

در اين راستا مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه ، آمادگي برگزاري دوره هاي كوتاه مدت ، سمينارها و كارگاه هاي آموزشي تخصصي در زمينه هاي مختلف فني و مهندسي ، برق ، الكترونيك ، مكانيك ، عمران ، كامپيوتر ، حمل ونقل ،مهندسي شيمي و همچنين در زمينه هاي ، مديريت ، حسابداري ، مالي ، اقتصاد ، حقوق ، روان شناسي ، مديريت آموزشي و .......را در دانشگاه و در محل كارخانه ها و شركتهاي متقاضي دارد و در پايان هردوره به شركت كنندگان ، گواهي نامه معتبر مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و قابل ترجمه اعطا مي نمايد.

ب- دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد به‌ منظور تامين‌ اهداف‌ زير برگزار مي‌ شوند :

1 ـ كمك‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌

2 ـ ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ افزايش‌ دسترسي‌ به‌ آموزش‌ عالي‌

3 ـ تعميم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالي‌ كاربردي‌ و تخصصي‌

4 ـ كاهش‌ تقاضاي‌ اجتماعي‌ براي‌ ورود به‌ آموزش‌ عالي‌ رسمي‌

5 ـ ارائه‌ آموزشهاي‌ مداوم‌ براي‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌

ج- زمينه هاي همكاري مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي:

1.       طراحي، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي مورد نياز بخش هاي دولتي و غير دولتي

2.       برگزاري دوره هاي مورد نياز موسسات و شركت هاي توليدي و خدماتي و سازمان ها ، نهادها و ادارات دولتي به صورت مشترك ودر محل آن واحد

3.       برگزاري دوره هاي آموزشي ، كارگاه هاي تخصصي و سمينارهاي آموزشي

4.       برگزاري دوره هاي ضمن خدمت براي كاركنان دولت و دستگاه هاي اجرايي و موسسات غير دولتي

5.       ارايه خدمات مشاوره تخصصي آموزشي

6.       برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي براي دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و افراد جوياي كار براي آمادگي ورود به بازار كار و سرمايه

د- محورها :

–          آموزش هاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمان ها ، نهادها ،مؤسسات و ادارات دولتي و خصوصي.

–          بازآموزي و آموزش هاي تكميلي براي دانش آموختگان،

–          آموزش هاي تكميلي براي دانشجويان،

–          آموزش هاي ضمن خدمت مديران و كاركنان سازمان هاي دولتي و غيردولتي،

–          آموزش هاي تخصصي مورد نياز بازار كار و جامعه،

 

 

 

 

 

 

ه- وظايف اداري:

–         برقراري ارتباط با ساير بخش هاي دانشگاه و مراكز دولتي و غير دولتي به منظور نيازسنجي آموزشي و تعيين نوع و برنامه درسي دوره هاي آموزشي؛

–         تدوين دوره هاي كوتاه مدت پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشگاه؛

–         هماهنگي با اعضا هيات علمي دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي؛

–          انعقاد تفاهم نامه و قرارداد هاي همكاري در ارتباط با برگزاري دوره هاي آموزشي؛

–         انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي؛

–         تهيه و تنظيم قرارداد هاي حق التدريس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده؛

–          تهيه برنامه هاي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و ميان مدت؛

–          برنامه ريزي و اجراي فرايند برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و ميان مدت ؛

–           ايجاد بسترهاي لازم براي برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي؛

–          كنترل و نظارت كيفي بر كليه مراحل اجراي دوره ها؛

–           بررسي محتواي دوره ها بوسيله نظرات و گزارش ها و فرم هاي مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشكلات و اصلاح امور؛

–           نظارت بر حسن اجراي دوره ها؛

–         تهيه و اعطاي گواهي يا مدرك پايان دوره؛

–          تهيه گزارش هاي آموزشي و مالي مربوط؛

–         ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده و تهيه بانك اطلاعاتي مربوط.

و- شيوه ها:

–         سمينار: ارايه مختصر و گذراي يك يا چند موضوع تخصصي در يك زمينه مرتبط علمي به منظور آشنايي مخاطبين با مباحث مربوطه. ارايه سمينار عمدتاً بدون انجام كار عملي است،

–          كارگاه : ارايه فشرده و در عين حال عميق مبحثي تخصصي، با تاكيد بر انجام بحث و تبادل نظر در آن زمينه به منظور يادگيري مخاطبين نسبت به موضوع ارايه شده. ارايه كارگاه عمدتاً همراه با انجام كار عملي است،

–         دوره : ارايه مبسوط يك يا چند درس در يك زمينه علمي مشخص. ارايه دوره مي تواند همراه يا بدون انجام كار عملي باشد.

 دوره ها از نظر مدت اجرا  به سه دسته زير تقسيم مي شود:

–          كوتاه مدت (كمتر از 50 ساعت)

–           ميان مدت (بين 50 تا 200 ساعت)

–           بلند مدت (بيش از 200 ساعت)

284 تعداد بازدید کننده
1395/10/12 تاریخ ثبت خبر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی