دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
خبر
نفرات برگزيده پنجمين سوگواره عاشورائيان معرفي شدند.
برگزيدگان پنجمين دوره سوگواره عاشورائيان پس از بررسي و داوري مشخص شدند.

برگزيدگان پنجمين دوره سوگواره عاشورائيان پس از بررسي و داوري مشخص شدند.

احمد بني احمدي، مدير روابط عمومي دانشگاه گفت: كليه آثار توسط 2 نفر از داوران بررسي گرديد كه در بخش عكس شاخص هايي همچون:

 1- تركيب بندي و چيدمان عناصر 2- خلاقيت و نگاه متفاوت در عكاسي 3- بيان مفاهيم در عكاسي (محتوا) 4- رعايت اصول و مباني عكاسي، مدنظر گرفته شده است.

و همچنين در بخش شعر نيز به شاخص هايي زير توجه شده است:

1-    بديع بودن اشعار 2- خلاقيت و تازگي سروده ها 3- رعايت قوانيم فني شعر 4- يكدست بودن اشعار توجه شده است.

بني احمدي با تشكر از كليه شركت كنندگان افزود: امسال نسبت به سال گذشته در بخش دانشجويي و كارمندي آثار زيادي تحويل دبيرخانه گرديد كه در نهايت براساس نظرات داوران سوگواره برگزيدگان به شرح زير مي باشند:

برگزيدگان بخش دانشجويي:

بخش عكاسي:

     آقاي ميلاد افشاري / دانشكده مهندسي برق / مقطع كارشناسي ارشد ( نفر اول )

     آقاي امير چاووشي / دانشكده مهندسي برق / مقطع كارشناسي ارشد ( نفر دوم )

     خانم فرشته حسيني / دانشكده مهندسي كامپيوتر ( نفر سوم )

     آقاي بابك حيدري / دانشكده مهندسي مكانيك / مقطع كارشناسي ( تقديري )

     آقاي پدرام فهيمي / دانشكده مهندسي عمران / مقطع كارشناسي ارشد ( تقديري )

     

بخش شعر:

آقاي محمد طهماسب زاده ي بايي / دانشكده مهندسي مكانيك / مقطع دكترا ( تقديري )

آقاي بهزاد ساماني / دانشكده مهندسي مكانيك / مقطع دكترا ( تقديري )

آقاي حسين شايان / دانشكده مهندسي برق / مقطع كارشناسي ارشد ( تقديري )

آقاي امير عماني / دانشكده مهندسي برق / مقطع دكترا ( تقديري )

 

برگزيدگان بخش كارمندي:

      بخش عكاسي:

     آقاي حسن رحمت زاده / سازمان مركزي ( تقديري )

خانم مهيني / سازمان مركزي ( تقديري )

آقاي رضا روح ورزي / دانشكده فيزيك ( تقديري )

خانم سهيلا باقري / پرديس علوم  ( تقديري )

بخش شعر:

خانم مريم غلامي /دانشكده مهندسي صنايع ( تقديري )

خانم سارا ياراحمدي / دانشكده مهندسي نقشه برداري ( تقديري )

برگزيدگان بخش هيات علمي :

بخش عكاسي :

آقاي دكتر بابك ابراهيمي / دانشكده مهندسي صنايع ( تقديري )

 

131 تعداد بازدید کننده
1395/10/08 تاریخ ثبت خبر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی