دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
خبر
دانشگاه خوارزمي و دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي همكاري مي كنند
دانشگاه خوارزمي و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در راستاي استفاده از ظرفيت يكديگر در حوزه پژوهش و فناوري تفاهم نامه همكاري امضاء كردند.
دانشگاه خوارزمي و دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در راستاي استفاده از ظرفيت يكديگر در حوزه پژوهش و فناوري تفاهم نامه همكاري امضاء كردند.
به گزارش روابط عمومي، به نقل از مهر،  در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه در خصوص استفاده از ظرفيت ديگر دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش و فناوري تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه خوارزمي و دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي به نمايندگي معاونان پژوهشي طرفين در مراسمي با حضور مديران حوزه پژوهش و فناوري به امضا رسيد.
مديران پژوهشي دو دانشگاه موظف به برنامه ريزي در خصوص برگزاري جلسات مشترك به صورت هر ماه يكبار شدند كه با توجه به مصوبات هر جلسه دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي، قطب هاي علمي، ازمايشگاه مركزي، مركز نشر، مركز كارآفريني و ارتباط با جامعه، مركز رشد و مركز فناوري اطلاعات طرفين مي توانند اجراي زمينه هاي مرتبط را عهده دار باشند.

201 تعداد بازدید کننده
1395/09/23 تاریخ ثبت خبر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی