دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-روابط عمومی
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
سایت انگلیسینقشه سایتپست الکترونیکسایت اصلی دانشگاه
 
 
معرفی روابط عمومی

 

رئيس اداره روابط عمومي دانشگاه
شماره تماس: 88797463
     شماره فكس: 88887082
        
              
               1- برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج امكانات و منابع، هدايت،  نظارت و كنترل بر امور مرتبط با مخاطبان  داخلي و خارجي دانشگاه
               2- مديريت و نظارت بر فرآيند انجام اقدامات لازم بمنظور برقراري ارتباط با دانشگاهها، مؤسسات و مراكز دولتي و غيردولتي
               3- برنامه‌ريزي و مديريت  اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلي و خارجي دانشگاه  با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعاليتهاي دانشگاه
               4- مديريت امور اجرائي برگزاري مراسم و همايش‌هاي مربوط به واحدهاي تابعه دانشگاه طبق برنامه مصوب واحدهاي ذي ربط
               5- مديريت انتشار نشريه‌هاي خبري با انجام هماهنگي هاي لازم با واحدهاي ذي ربط
               6- مديريت فعاليتهاي مختلف تبليغاتي دانشگاه در حيطه شرح وظايف اداره
               7- فراهم نمودن زمينه لازم به منظور برقراري ارتباط و تفاهم بين دانشجويان، كاركنان، استادان و مسؤولان دانشگاه
               8- مديريت امورپيمايش محيطي دانشگاه در زمينه سنجش نگرش، عقايد، نظرات و خواسته‌هاي مخاطبان  داخلي و خارجي  دانشگاه
در قالب  نظرسنجي،  مطالعات محيطي و.... انعكاس نتايج آن به رئيس دانشگاه و حوزه‌هاي ذي‌ربط
              9- نظارت و مديريت امور مربوط به تشريفات و پذيرايي مهمانان داخلي و خارجي
             10- مديريت فرآيند برقراري ارتباطات دو جانبه خبري و اطلاعاتي بين اداره  و واحدهاي تابعه دانشگاه و رسانه‌هاي گروهي
             11- تنظيم و ارائه برنامه‌ و بودجه حوزه
             12- تنظيم و ارائه گزارش هاي عملكرد دوره‌اي حوزه به مراجع ذي صلاح
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   كارشناس روابط عمومي

  
مسئول دفتر روابط عمومي 
شماره تماس: 84064530
 
  
       1- انجام امور منشي گري از قبيل پاسخگويي به تماسهاي تلفني، ثبت برنامه‌‌ي هفتگي و تنظيم قرار ملاقاتها
       2- انجام امور دبيرخانه‌اي از قبيل: شماره‌گذاري، ثبت و پيگيري مكاتبات و مراسلات
       3- انجام امور مربوط به تايپ، تكثير و بايگاني
       4- انجام امور مالي از قبيل دريافت، توزيع تنخواه گردان، پيگيري صورت هزينه‌هاي ارسالي و ارائه گزارش هاي مربوطه
       5- پيگيري تخصيص خدمات موتوري مورد نياز حوزه
       6- برنامه‌ريزي، هماهنگي و انجام اقدامات لازم براي برگزاري جلسات اداري مرتبط
       7-  پيگيري امور اجرايي مرتبط از قبيل تعميرات و كالاهاي درخواستي
       8- جمع‌آوري گزارشهاي عملكرد قسمتهاي حوزه
       9- پاسخگويي به مراجعان حضوري
      10-پاسخگويي به فارغ التحصيلان و تكميل فرمهاي اطلاعات شغلي و تحصيلاتي ايشان
      11- همكاري و هماهنگي با ساير متصديان پستهاي مرتبط  در انجام وظايف محوله
      12- ارائه‌ي، آمار ، اطلاعات و گزارش فعاليتهاي مرتبط و تخصصي
      13- سفارش و نظارت بر درج آگهي‌هاي دانشگاه در روزنامه‌ها ( تسليت، تبريك، مزايده، مناقصه، و ....)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   كارشناس روابط عمومي
   گرافيست
شماره تماس: 84064531
 
شرح وظايف  كارشناس هنري ( گرافيست):
        
 1-  مطالعه و پيشنهاد راههاي لازم جهت معرفي شايسته فعاليتها، نشريات و محصولات علمي و....      دانشگاه در قالب نمايشگاه، بروشور، كاتالوگ و ....
      2- طراحي بروشور،كاتالوگ،خبرنامه و ...... مرتبط با حوزه فعاليتي اداره
      3- طراحي بنرهاي مناسبتي در طول سال
      4- تنظيم و بروز رساني تصاوير و مطالب نمايش داده شده در تلويزيون ورودي سازمان مركزي
      5- بروز رساني گرافيكي پايگاه اينترني دانشگاه و صفحه اطلاعات و اخبار سامانه سيدا
      6- برنامه ريزي و اجراي  فعاليتهاي هنري و همكاري در برگزاري نمايشگاه هاي داخل و خارج از دانشگاه      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   كارشناس روابط عمومي
   مسئول امور پشتيباني رايانه اي
شماره تماس: 84064531
  
شرح وظايف كارشناس پشتيباني رايانه اي:
 
      1- تحليل طراحي و پياده سازي سيستم هاي رايانه اي روابط عمومي
      2- پشتيباني سيستم هاي كاربردي رايانه اي روابط عمومي
      3- پشتيباني سخت افزاري سيستم هاي رايانه اي روابط عمومي
      4- پشتيباني شبكه ي  سيستم هاي رايانه اي روابط عمومي
      5- جمع آوري اطلاعات لازم از دانشكده هاي مختلف دانشگاه
      6- تهيه و ارائه شاخص هاي مورد نياز
      7- ارائه گزارش آماري به واحدهاي ذي ربط
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 كارمند روابط عمومي
شماره تماس: 84064532
 
شرح وظايف كارمند روابط عمومي:
  
 1-     همكاري در امور اجرايي نمايشگاه هاي داخل و خارج از دانشگاه
 2- نصب انواع آگهي ها و تراكتها و بنرهاي مورد نياز در مكان هاي در نظر گرفته شده
 3- انجام هماهنگيها و پيگيري امور تبليغاتي با واحدهاي دروني و سازمانها و نهادهاي بيرون از دانشگاه
 4- تصويربرداري و عكاسي برنامه هاي مد نظر در داخل و يا خارج دانشگاه
 5- تبديل فيلم ها و تصاوير گرفته شده به فرمت قابل استفاده در رايانه
 6- آرشيو و نگهداري منظم و دسته بندي شده فيلم ها و عكسها
 7- خطاطي پلاكاردهاي تبريك و تسليت بر روي پارچه در موارد لازم
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16439 1394/03/11
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی