عواملي كه موجب تقلب دانشجويان مي شود
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با اعلام اينكه دو مورد تقلب علمي در اين دانشگاه رخ داده است، گفت: تقلب علمي چهار دليل عمده دارد كه وابسته به دانشجو، استاد راهنما و قوانين است.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با اعلام اينكه دو مورد تقلب علمي در اين دانشگاه رخ داده است، گفت: تقلب علمي چهار دليل عمده دارد كه وابسته به دانشجو، استاد راهنما و قوانين است.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، علي خاكي صديق اظهار كرد: در حال حاضر فضايي در كشور ايجاد شده كه افراد تقاضاي زيادي براي حضور در دوره هاي تحصيلات تكميلي دارند.
وي خاطر نشان كرد: ماراتني براي شركت در كنكور تحصيلات تكميلي ايجاد شده كه لزوما افراد شايسته علمي را نيز فيلتر نمي كند. بنابراين تعداد زيادي دانشجو با رتبه هاي پايين و پايه هاي ضعيف علمي وارد دانشگاه هاي برتر مي شوند.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تصريح كرد: اساتيد دانشگاه استاندارد و توقع خود را از دانشجويان پايين نمي آورند و با همان استاندارد و كيفيت دانشجويان ضعيف را ارزيابي مي كنند. در نتيجه توقع استاد با كيفيت دانشجو متوازن نيست و انگيزه براي تقلب علمي ايجاد مي شود.
خاكي صديق در باره دليل دوم اين رويداد در حوزه دانشجويي، عنوان كرد: اكثر دانش آموختگان دانشجوي تمام وقت نيستند و زمان كمي را براي كار علمي صرف مي كنند.
وي در ادامه تاكيد كرد: دانشجويان اكثر زمان خود را در پي كسب درآمد و كار هستند؛ در نتيجه زمان كافي براي انجام پروژه ها نداشته و به تقلب متوسل مي شوند. در حال حاضر دانشجويان به انجام پايان نامه و پروژه هاي علمي اهميت نمي دهند. بنابراين تقلب فراگير و فضاي بي مبالاتي علمي ايجاد شده است.
رئيس دانشگاه درباره نقش اساتيد راهنما در تقلب علمي گفت: زماني كه استاد راهنما يك پروژه را بر عهده مي گيرد، جلسات مستمر و منظم موثر با دانشجو ندارد و از كميت و كيفيت كار علمي دانشجو بي اطلاع است. او همچنين مقاله آنها را مطالعه نمي كند در نتيجه راه براي تقلب توسط دانشجو باز است.
خاكي صديق افزود: اگر عضو هيات علمي جلسات مستمر با دانشجوي خود داشته و در روند كار دانشجو قرار بگيرد؛ تقلب غير ممكن است.
به گفته وي جذب بيش از اندازه دانشجوي مقاطع تحصيلات تكميلي باعث شده كه استاد زمان سركشي به تمامي دانشجوها را نداشته باشد.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در مورد دليل چهارم اظهار كرد: اكثر اساتيد نيز به دليل مسائل اقتصادي شغل دوم و سوم دارند و زمان زيادي براي دانشجو ندارند كه همين امر زمينه ساز تقلب است.

** دو مورد تقلب علمي در خواجه نصير رخ داده است
خاكي صديق عنوان كرد: در دانشگاه خواجه نصير، كميته تخلفات پژوهشي در زمينه پيشگيري از تخلف علمي تشكيل شده است. افرادي شكاياتي مبني بر اينكه دانشجو يا هيات علمي بخشي از مقاله آنها را استفاده كرده يا اينكه فرد جز نويسندگان مقاله بوده، اما اسم وي حذف شده، به دانشگاه ارسال كردند.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي عنوان كرد: اعضاي كميته پژوهشي شكايت ها را با دقت بسيار مطالعه و بررسي مي كنند.
وي ادامه داد: تعداد شكاياتي كه در دانشگاه خواجه نصير به حكم منجر شده دو يا سه مورد است. اين تعداد به اين معني نيست كه تعداد تقلب در دانشگاه ها محدود است؛ زيرا بسياري از آنها گزارش نمي شود.
خاكي صديق با اشاره به تعداد تقلب هاي اتفاق افتاده در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، گفت: در هيات علمي يك مورد وجود داشته كه منجر به راي شده و به كميته تخلفات هيات علمي فرستاده شده است.
وي خاطر نشان كرد: در اين زمينه اگر تقلب احراز شود در بيشتر مواقع ارتقاء مرتبه استاد به تاخير افتاده و دوباره بايد بعد از شش ماه تا يك سال براي افزايش مرتبه درخواست بدهد.
رئيس دانشگاه تصريح كرد: در خصوص تقلب دانشجويان، عمدتا دانش آموخته شده اند و عملكرد آنها براي دانشگاه بعدي گزارش شده است و در كل دو مورد تقلب در دانشگاه رخ داده كه اين تعداد براي دانشگاه سطح يك عدد زيادي است.
خاكي صديق يادآور شد: دانشگاه اساتيد متقلب را ابتدا به كميته تخلفات پژوهشي ارجاع مي دهد و سپس كميته دانشگاه آنها را به كميته بدوي اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي صدور حكم معرفي مي كند.

 
تاریخ:
1397/12/13
تعداد بازدید:
206
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.