سرمايه گذاري در زيست فناوري برگشت پذير است
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اولين قدم مهم براي پيشرفت حوزه زيست فناوري افزايش سرمايه گذاري نهاد هاي دولتي و خصوصي است؛ زيرا قطعا پاسخ و بازگشت سرمايه را به همراه دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اولين قدم مهم براي پيشرفت حوزه زيست فناوري افزايش سرمايه گذاري نهاد هاي دولتي و خصوصي است؛ زيرا قطعا پاسخ و بازگشت سرمايه را به همراه دارد.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل ازايرنا، دكتر حميد ابريشمي مقدم  اظهار داشت: تعريف پروژه هاي بزرگ با همكاري تعدادي از دانشگاه هاي كشور به صورت مشترك در زمينه زيست فناوري باعث اشتغال زايي و كمك به ابعاد سلامتي و درماني مي شود.
وي ادامه داد: همچنين بايد براي مشاركت دانشگاه ها در پروژه هاي عملي به منظور حل مشكلات كشور در اين حوزه برنامه ريزي هدفمند انجام شود. افزايش فعاليت هاي مشترك در سطح بين المللي حائز اهميت است؛ زيرا رسيدن به اهداف بلند بدون اين تعاملات امكان پذير نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي عنوان كرد: زيست فناوري، يكي از پيشرفته ترين فناوري ها با ويژگي هاي متمايز است كه قابليت جايگزيني دارد و كمترين انرژي را مصرف مي كند.
ابريشمي مقدم با اشاره به شاخصه هاي بيشتر اين حوزه، افزود: زيست فناوري داراي بيشترين فشردگي و پيچيدگي است و پيش بيني مي شود در آينده جايگزين بسياري از فناوري هاي موجود در اختيار بشر باشد.

** برخي اقدامات دانشگاه در حوزه زيست فناوري
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي تصريح كرد: دانشگاه خواجه نصير از 40 سال پيش در حوزه زيست فناوري و ساخت وسايل پزشكي فعال بوده است.
وي ادامه داد: با ايجاد رشته مهندسي پزشكي در دانشكده برق كارهاي آموزشي و پژوهشي به طور رسمي در دانشگاه آغاز شده و گروه هاي مختلف ديگر دانشگاه نيز در اين زمينه مشاركت مي كنند.
ابريشمي مقدم تصريح كرد: تيم هاي تحقيقاتي دانشگاه مقام هاي جهاني دارند و ارائه دهنده بسياري از خدمات در سطح بين المللي هستند.
وي در خصوص اقدامات انجام شده گفت: در دانشكده مكانيك مدل سازي سامانه هاي زيستي در رابطه با سرطان انجام شده است.
عضو هيات علمي خواجه نصير افزود: گروه مهندسي پزشكي دانشكده برق اولين توليد كننده دستگاه الكترو كارديو گرافي بيسيم در كشور، طراحي اطلس مغزي تشديد مغناطيسي سر نوزادان در سطح بين المللي و ارائه دهنده اولين اطلس دو شيوه اي مغزي سر نوزادان است.
ابريشمي مقدم اظهار كرد: ايجاد اولين دستگاه ثبت دو شيوه اي الكتروانسفالوگرافي، اسپكتروسكوپي مادون قرمز (دستگاه تركيبي نوار مغزي و طيف نگاري مادون قرمز نزديك) نيز از ديگر اقدامات حائز اهميت دانشگاه در حوزه زيست فناوري است.
وي توضيح داد: اقدامات و ساخت دستگاه هاي زيست فناوري باعث بهبود در روند تشخيص و درمان بيماري ها شده و زمينه اشتغال را فراهم مي كند؛ بنابراين توجه به اين حوزه نياز كشور است.
 
تاریخ:
1397/10/17
تعداد بازدید:
54
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.