حضور معاون پژوهشي دانشگاه در نخستين نشست كميته اطلاعات مكاني سازمان ملل متحد
نخستين اجلاس سازمان ملل متحد در حوزه اطلاعات مكاني تحت عنوان UNWGIC-2018، 28 الي 30 آبان ماه جاري در شهر ديچينگ كشور چين برگزار شد.

نخستين اجلاس سازمان ملل متحد در حوزه اطلاعات مكاني تحت عنوان UNWGIC-2018، 28 الي 30 آبان ماه جاري در شهر ديچينگ كشور چين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، اين اجلاس با شعار "اطلاعات مكاني براي تحقق جهان بهتر" با برنامه ريزي سازمان ملل متحد و با ميزباني وزارت منابع طبيعي چين، با هدف توسعه كاربرد اطلاعات مكاني، ارتقاء ارتباطات و دانش محيطي به منظور پاسخ دادن به چالش هاي محلي، منطقه اي و جهاني، با حضور نمايندگان كشورهاي مختلف جهان، استادان و صاحب­نظران حوزه اطلاعات مكاني در حال برگزاري است.

دكتر محمد طالعي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به دعوت كميته اطلاعات مكاني سازمان ملل متحد در اين اجلاسيه شركت داشت. او در ديدار با متخصصان كشورهاي مختلف در خصوص توسعه همكاري هاي مشترك در حوزه فناوري اطلاعات مكاني و نيز شرايط عضويت دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي در اين نهاد بين المللي به تبادل نظر پرداخت.

همچنين معاون پژوهشي دانشگاه در حاشيه اين اجلاس به عنوان عضو هيات تحريريه نشريه بين المللي GSIS ، در نشست ساليانه اين نشريه حضور يافت.

لازم به ذكر است سازمان ملل متحد، تشكيل انجمن جهاني براي ترويج گفتگو جامع در حوزه فناوري و علوم اطلاعات مكاني را در برنامه خود قرار داده است. در جلسات تخصصي اين اجلاس، صاحب نظران به بررسي راهكارهاي استفاده از اطلاعات مكاني و فناوري هاي مرتبط جهت مواجهه با برخي موضوعات جاري از جمله دستيابي به توسعه پايدار مبتني بر كسب دانش محيطي؛ اقتصاد ديجيتال؛ شهر و جامعه هوشمند؛ داده هاي كلان و اينترنت اشياء و غيره، پرداختند. همچنين مشاركت هاي بين المللي و همكاري در توليد و كاربرد اطلاعات مكاني از محورهاي مهم مورد بحث و بررسي در اين اجلاس بين المللي  بود.

تاریخ:
1397/08/30
تعداد بازدید:
140
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.