انجمن مهندسي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي داراي شاخه آموزشي مي شود
شاخه انجمن آموزشي مهندسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي تاسيس مي شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، در جلسه اي در دانشكده مهندسي برق در تاريخ 23 تيرماه سال جاري، شاخه انجمن آموزش مهندسي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تشكيل شد. در اين جلسه آقايان دكتر علي اشرفي زاده، معاون آموزشي دانشگاه، دكتر رضا فرجي دانا، رييس انجمن آموزش مهندسي و بيش از 30 نفر از استادان دانشگاه حضور داشتند.

بر اساس اين گزارش دكتر محمود احمديان از دانشكده مهندسي برق، دكتر محسن سلطانپوز از دانشكده مهندسي عمران، دكتر اصغر اكبري ازيراني از دانشكده مهندسي برق، و خانم دكتر افسانه مجري از دانشكده مهندسي عمران به ترتيب به عنوان رييس، نايب رييس، دبير، و خزانه دار شاخه انتخاب و معرفي شدند.

تاریخ:
1397/04/31
تعداد بازدید:
226
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.